Zmiany w zarządzie Orlen Upstream

psav zdjęcie główneInformując o zmianach w zarządzie, Orlen Upstream zaznaczył, iż zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne na wybór prezesa i członka zarządu spółki, ogłoszone wcześniej przez radę nadzorczą.
Przedstawiając sylwetkę powołanej do zarządu Orlen Upstream Sylwii Kobyłkiewcz, spółka podkreśliła, że od lutego była ona związana z PKN Orlen, jako dyrektor biura audytu, kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem korporacyjnym płockiego koncernu.
Kobyłkiewicz, jak podaje Orlen Upstream, jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, gdzie ukończyła zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analizę finansową przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z podatków i rachunkowości – obecnie realizuje studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. W latach 1992-95 Kobyłkiewicz pełniła funkcję dyrektora biura promocji w spółce System Businessman, odpowiadając tam za nadzór nad działalnością finansową oddziałów firmy, a następnie, do 2001 r. zajmowała stanowisko głównej księgowej i członka zarządu w MULTI-TOP w Katowicach, gdzie kontrolowała finanse spółki.
Jak zaznaczył Orlen Upstream, Kobyłkiewicz „posiada także bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak i samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat” – w latach 2001-07 pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej Katowicach, zdobywając uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, a w latach 2014-15 prowadziła doradztwo z zakresu finansów i zamówień publicznych, a także postępowań administracyjnych i prawa podatkowego dla samorządów w woj. małopolskim, w tym samym czasie pełniła funkcję dyrektora finansowego w spółce AW BAUTEX.
Orlen Upstream podał, że z początkiem 2016 r. Kobyłkiewicz objęła stanowisko p.o. dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, następnie funkcję p.o. dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, natomiast w 2017 r. została dyrektorem audytu i bezpieczeństwa w spółce Energa Wytwarzanie, a następnie objęła stanowisko dyrektora departamentu finansów grupy kapitałowej Energa.
Według Orlen Upstream, Kobyłkiewicz „ukończyła szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów; jest także laureatką Konkursu Ministra Finansów z zakresu harmonizacji podatku dochodowego w świetle zasad wynikających z Dyrektyw UE”.
Z danych Orlen Upstream wynika, iż po ostatnich decyzjach kadrowych rady nadzorczej zarząd tej spółki ma skład dwuosobowy. Janusz Radomski, który pozostał tam na stanowisku prezesa, pełni tę funkcję od czerwca 2017 r. – do zarządu został powołany w styczniu 2017 r., a wcześniej był m.in. prezesem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej oraz Biura Badań i Certyfikacji, natomiast w latach 1997-2008 był pracownikiem ówczesnego Ministerstwa Skarbu Państwa, nadzorującym podmioty segmentu naftowego i gazowniczego.
Wcześniej członkiem zarządu Orlen Upstream, odpowiadającym za finanse, był Mateusz Zwoliński, związany z tą spółką od czerwca 2010 r., powołany do jej zarządu w listopadzie 2017 r., który jeszcze jako dyrektor pionu strategii i zarządzania projektami, brał udział w akwizycjach spółek naftowych: TriOil Resources, Birchill Exploration, Kicking Horse Energy oraz FX Energy.

Rada nadzorcza Orlen Upstream ogłosiła w marcu dwa postępowania kwalifikacyjne na wybór prezesa, dyrektora generalnego oraz członka zarządu ds. finansowych tej spółki – zgłoszenia w obu postępowaniach można było przesyłać do 11 marca.
Działający od 2006 r. Orlen Upstream to spółka, w której PKN Orlen ma 100 proc. udziałów, powołana do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych.

Oprócz projektów realizowanych w Polsce, Orlen Upstream działa także w Kanadzie, gdzie uzyskał dostęp do złóż ropy i gazu w 2013 r., wraz z nabyciem tamtejszego podmiotu wydobywczego TriOil Resources, a następnie kolejnych aktywów wydobywczych w prowincji Alberta. Od 2015 r. aktywa te funkcjonują jako Orlen Upstream Canada. Także w 2015 r. Orlen Upstream dokonał akwizycji FX Energy, nabywając 100 proc. udziałów w tej amerykańskiej spółce, dzięki czemu rozszerzył portfel prowadzonych przez płocki koncern w Polsce projektów poszukiwawczo-wydobywcze o trzy nowe obszary.
PKN Orlen informował ostatnio, że zgodnie z założeniami strategii tej spółki, zwiększono na koniec 2017 r. zasoby ropy i gazu 2P (pewne i prawdopodobne) do poziomu 152 mln boe (baryłek ekwiwalentu) – w Polsce to ok. 11 mln boe, a w Kanadzie ok. 141 mln boe. Według spółki, w 1 kw. 2018 r. odnotowano tam wzrost średniego wydobycia o 19 proc. liczone rok do roku, osiągając poziom 17,1 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA LIFO w wysokości 68 mln zł, w tym 7 mln zł w Polsce, a 61 mln zł w Kanadzie.

Komentarze są wyłączone.