Zarząd Elektrowni Ostrołęka chce wyboru GE Power i Alstom Power System na wykonawcę Ostrołęki C

psav zdjęcie główneW przetargu na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1.000 MW zostały złożone trzy oferty. Najniższą ofertę o wartości 4,849 mld zł złożyła China Power Engineering, najwyższą konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako za 9,591 mld zł.
Oferta konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems ma wartość 5,05 mld zł netto czyli 6,023 mld zł brutto.
Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka, której udziałowcami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę 4,803 mld zł, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z wnioskiem zgoda zgromadzenia wspólników Elektrowni Ostrołęka ma być wyrażona pod warunkiem skutecznego (tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie wykonawcy bądź odrzucenie jego oferty) złożenia przez konsorcjum GE Power i Alstom Power System wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
Enea i Energa zwracają w swoich komunikatach uwagę, że wystąpienie przez zarząd Elektrowni Ostrołęka z wnioskiem do zgromadzenia wspólników, jak również ewentualne podjęcie przez zgromadzenie wspólników spółki przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne z podjęciem przez zarząd spółki decyzji o wyborze generalnego wykonawcy, nie oznacza więc rozstrzygnięcia postępowania przez zamawiającego.
Do wyrażenia zgody na zawarcie kontraktu z generalnym wykonawcą konieczne jest uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, w tym zgody rad nadzorczych Energi i Enei.
Wiceprezes Energi Jacek Kościelniak podtrzymywał w czwartkowej rozmowie z PAP Biznes chęć zaangażowania w projekt inwestorów finansowych.
Z kolei pełniąca obowiązki prezesa Energi Alicja Barbara Klimiuk poinformowała, że nowy blok będzie przygotowywany do wzięcia udziału w rynku mocy. Planowane jest zgłoszenie nowego bloku do certyfikacji ogólnej w kwietniu w ramach rynku mocy, tak by ta jednostka mogła wziąć udział w tegorocznej aukcji w grudniu.
Nowy blok energetyczny opalany węglem kamiennym klasy 1.000 MW w Elektrowni Ostrołęka to wspólny projekt Energi i Enei. Obie spółki będą mieć po 50 proc. udziałów w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka, przeznaczonej do realizacji projektu budowy nowego bloku.
Inwestycja Ostrołęka C zlokalizowana jest na terenach położonych na pograniczu Gminy Rzekuń i Miasta Ostrołęki. Jej podstawowe parametry techniczne to Moc elektryczna ~1.000 MW brutto, zmienność obciążenia 30-103 proc., sprawność > 45 proc., dyspozycyjność > 8000 h/a, pracująca na parametrach nadkrytycznych pary.
Energia elektryczna w Ostrołęce C ma być wytwarzana przy spełnieniu obowiązujących wymagań Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia emisji do środowiska oraz wymagań sprawnościowych
Głównym założeniem budowy bloku energetycznego w Ostrołęce jest realizacja inwestycji rentownej, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Projekt zakłada otwartość na udział inwestorów finansowych i funduszy inwestycyjnych. 

Komentarze są wyłączone.