W złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu

psav zdjęcie główneW latach 70., w szczytowym okresie produkcji ze złoża Przemyśl pochodziło 3/4 surowca wydobywanego w kraju. W kolejnych dekadach produkcja była coraz niższa i obecnie wynosi ok. 480 mln m3 rocznie – niecałe 13% polskiego wydobycia gazu. Do tej pory ze złoża wydobyto już 65 mld m3 surowca, podano w komunikacie.  „Podjęliśmy decyzję o optymalizacji procesu eksploatacji, by maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Przeprowadziliśmy m.in. badania geologiczne z wykorzystaniem metody zdjęcia sejsmicznego 3D. Zebrane dane wskazują, że w złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu. Badanie sejsmiczne 3D przeprowadzone w Przemyślu i sąsiednich gminach było największym, jakie do tej pory przeprowadzono w Europie – powierzchnia obszaru badawczego wyniosła 1 283 km2” – powiedział Woźniak, cytowany w komunikacie.  Rozwój własnego wydobycia – zarówno w kraju, jak i za granicą – jest jednym z filarów strategii grupy kapitałowej PGNiG do 2022 r. Do tego czasu, w stosunku do 2017 r., produkcja własna ropy i gazu ma wzrosnąć o ponad 40% – do 55 mln ekwiwalentu baryłek ropy naftowej. Plany te idą w parze z realizowaną przez spółkę polityką dywersyfikacji kierunków importu gazu. Wspólnie mają zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa i opłacalności zaopatrzenia Polski w gaz ziemny, podano również.  „Nasza strategia w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu w Polsce przynosi rezultaty. Opracowaliśmy bardzo dokładny, ambitny plan, który po latach spadków pozwoli zwiększyć produkcję ze złóż krajowych. Tylko na Podkarpaciu w ciągu najbliższych trzech lat chcemy wykonać ok. 70 otworów wiertniczych” – podsumował prezes.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. >>> Czytaj też: Jest kompromis w sprawie unijnego celu OZE na 2030 r. Najlepsze perspektywy dostała fotowoltaika

Komentarze są wyłączone.