Transport paliw będzie monitorowany? MF przygotowuje projekt, który ma poprawić ich jakość

psav zdjęcie główneZałożenia projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawy Prawo energetyczne z marca 2017 roku znajdują się w wykazie prac Rady Ministrów na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wskazany termin przyjęcia go przez Radę Ministrów to III kwartał 2018 roku.
W opisie projektu czytamy, że „mimo podejmowanych przez Ministerstwo Finansów i organy Krajowej Administracji Skarbowej działań, takich jak wdrożenie pakietu paliwowego i pakietu przewozowego, na rynku obrotu paliwami nadal istnieje możliwość wprowadzania do obrotu znacznych ilości produktów ropopochodnych (odbarwiony olej napędowy pierwotnie przeznaczony do celów opałowych, produkty z ponad 30 proc. dodatkiem OXO, oleje smarowe) niespełniających wymogów dla paliw silnikowych”.
„Niespełniające ww. wymogów wyroby mają negatywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw produkujących paliwa oraz tych przedsiębiorców, którzy zajmują się dalszą sprzedażą wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i czynią to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo niska jakość oferowanych na niektórych stacjach paliw produktów ma istotny wpływ na stan pojazdów konsumentów, którzy uiszczając cenę za nabyty towar oczekują produktów o należytych parametrach jakościowych” – głosi opis projektu.

Autorzy projektu przypominają, że obrót paliwami silnikowymi ma duże znaczenie dla dochodów budżetu państwa, a „nielegalne wprowadzenie do obrotu jednej autocysterny uszczupla dochody budżetu państwa o ok. 60 000 zł należnych podatków”. Stąd tak ważne jest zastosowanie mechanizmów uszczelniających obrót paliwami – dodaje MF.
Przygotowywany projekt, jak wynika z opisu, ma na celu usprawnienie procesu kontroli nad obrotem paliwami. Zakłada, że każde „wejście i wyjście” paliw silnikowych z baz magazynowych i ich dostarczenie do stacji paliw lub wolnostojących zbiorników przeznaczonych najczęściej do magazynowania oleju napędowego będzie podlegać monitorowaniu online.
„Kreowane rozwiązanie polegające na zapewnieniu bieżącego przekazywania danych o ilości magazynowanych w zbiornikach benzyn i olejów napędowych pozwoli na powiązanie i zbilansowanie ich przemieszczania ze stanem posiadanych i wykorzystanych zapasów magazynowych” – piszą autorzy projektu.
„W efekcie nastąpi ograniczenie możliwości oferowania i wykorzystania paliwa silnikowego niewiadomego pochodzenia. Identyfikacja wszystkich uczestników realizowanego łańcucha dostaw, w tym wykorzystania w produkcji, np. olejów smarowych z jednoczesnym przypisaniem ilości paliwa będącego przedmiotem transakcji wpłynie na szczelność obrotu tymi wyrobami” – głosi opis dokumentu.>>> Czytaj też: Powietrzny sojusz Polski i Izraela. „Wydarzenia polityczne nie wpływają na biznes”

Komentarze są wyłączone.