Rząd za zerową stawką akcyzy na gaz do silników spalinowych

psav zdjęcie głównePremier pytany na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, czy rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o akcyzie, poinformował, że projekt ten „został rozpatrzony pozytywnie”.
Projekt przygotowany przez resort finansów wprowadza, jak wynika z uzasadnienia do niego, „preferencje podatkowe dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych, poprzez wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na te wyroby gazowe”. Aby wprowadzić to rozwiązanie, wskazuje MF, wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.
„Wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie w obszarach miejskich. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych, pozytywnie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Ponadto w projekcie „z uwagi na czasochłonne i generujące znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowanie papierowego obiegu dokumentu dostawy, przewiduje się jego zelektronizowanie”. Zakłada on zatem „zastąpienie papierowego dokumentu dostawy, stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej”.
Zdaniem autorów projektu wprowadzenie tego rozwiązania spowoduje „ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji”. „Elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy bowiem kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami. W dalszej perspektywie czasowej projektowana zmiana w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców” – głosi dokument. >>> Czytaj też: Nie ma planu obniżenia podatku VAT. „Przyjdzie na to czas”

Komentarze są wyłączone.