Przepisy dotyczące kotłów na paliwa stałe będą uszczelnione jeszcze w tym roku

psav zdjęcie główneWoźny, pytany w wywiadzie jaki jest jego cel do końca tego roku, jeśli chodzi o walkę ze smogiem i wdrażanie rządowego programu, wyjaśnił, że „na koniec tego roku powinniśmy uszczelnić przepisy dotyczące kotłów na paliwa stałe oraz mieć uchwaloną ustawę o normach jakości paliw stałych wraz z rozporządzeniem”.
„W kwestii ubóstwa energetycznego, do końca tego miesiąca chciałbym już pokazać projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji w wersji uwzględniającej uwagi z procesu konsultacji” – dodał.
„Zakładam, że podpisanie umowy termomodernizacyjnej z pierwszym miastem nastąpi najpóźniej na początku tegorocznego sezonu grzewczego” – zapowiedział Woźny. Jego zdaniem uchwalenie ustawy i uruchomienie 180 mln zł na ten cel spowoduje, że „ilość doświadczeń i skala wiedzy wyniesiona z tego będzie stanowić wartość, którą następnie będziemy mogli podzielić się np. z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej w całej Polsce”.
Dodał, że „jeśli chodzi o taryfy antysmogowe, to prace nad rozporządzeniem będą realizowane po uchwaleniu ustawy”. „Na dniach będę prosił Ministerstwo Energii o skompletowanie danych ze spółek energetycznych, ile gospodarstw domowych zdecydowało się skorzystać z tych nowych taryf antysmogowych, by ocenić, jak ta nowa regulacja sprawdziła się w praktyce” – powiedział.
Woźny tłumaczył, że dla niego najważniejsze punkty rządowego programu „Czyste Powietrze” to: „normy jakościowe dla kotłów, normy dla paliw i kwestia ubóstwa energetycznego”. Dopytywany, czy pojęcie ubóstwa energetycznego zostanie zdefiniowane ustawowo wyjaśnił, że planowana jest „pierwsza przymiarka do tego”. „Planujemy wspólnie z 33 najbardziej zanieczyszczonymi gminami w Polsce przeprowadzić pilotaż termomodernizacyjny i w ramach tego projektu zdefiniować osoby ubogie energetycznie” – tłumaczył dodając, że w ten sposób będzie można im pomóc. Zapowiedział również, że „w ciągu dwóch-trzech tygodni” zostanie opublikowane badanie na ten temat. „Na razie z tych analiz wynika, że ok. 850 tys. budynków jednorodzinnych jest zamieszkanych przez osoby ubogie energetycznie” – dodał.
Przyjęty w marcu przez rząd projekt noweli ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że najgorszej jakości paliwa, czyli muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego zostaną objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego. Oznacza to, że normy będą dotyczyły paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW.
W lutym br. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Na tym etapie nie zasądzono kar, ale Komisja Europejska może o nie wystąpić. >>> Czytaj też: To będzie dobry rok dla krajów Grupy Wyszehradzkiej

Komentarze są wyłączone.