PKN Orlen wdroży mechanizm split payment

psav zdjęcie główneJak zapowiedział w poniedziałek płocki koncern, od 1 lipca rozpocznie on „regulowanie swoich zobowiązań wobec dostawców przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności”.
„PKN Orlen prowadzi intensywne prace w celu dostosowania się do nowych przepisów w zakresie podatku VAT, wprowadzających tzw. mechanizm podzielonej płatności (Split Payment)” – poinformowała w komunikacie spółka. Jak przypomniał płocki koncern, ustawa w tym zakresie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że „podzielona płatność ma na celu ograniczenie oszustw podatkowych, w szczególności uchylanie się od płatności podatku VAT”.
„Mechanizm ten polega na rozdzieleniu całej kwoty brutto wskazanej na fakturze na wartość netto i kwotę podatku VAT. Kwota netto trafi bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy, a kwota VAT-u na utworzony automatycznie przez bank rachunek techniczny VAT. Taka koncepcja znajdzie zastosowanie jedynie dla transakcji w formule business to business. Rozwiązanie nie będzie dotyczyło rozliczeń (płatności) z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej” – wyjaśnił płocki koncern.
Korzyści płynące ze stosowania tego rozwiązania, jak ocenia PKN Orlen, obejmują wyeliminowanie solidarnej odpowiedzialności z dostawcą, brak podwyższonych odsetek za zwłokę, zmniejszenie zobowiązania za wcześniejszą zapłatę VAT oraz uznania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności za jedną z podstawowych przesłanek dochowania „należytej staranności”.

Komentarze są wyłączone.