PKN Orlen popracuje nad „potencjalnymi transakcjami”. Chce pozbyć się części aktywów logistyki

psav zdjęcie główneJak poinformował w piątek PKN Orlen, w związku z planami wynikającymi m.in. z realizacji celów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, spółka ta zwarła umowę o ochronie informacji z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, IKS „Solino” i KS „Lubień”.
PKN Orlen wyjaśnił, że umowa została zawarta w celu określenia warunków, na jakich strony udostępniać będą sobie informacje w związku z zamiarem podjęcia współpracy w zakresie „potencjalnej transakcji” sprzedaży części spośród aktywów logistycznych płockiego koncernu oraz należących do niego akcji IKS „Solino” i udziałów w KS „Lubień”.
Według PKN Orlen umowę podpisano, mając również na uwadze ustalenie współpracy w zakresie dalszego korzystania z wymienionych w niej aktywów – zarówno przez płocki koncern, jak i podmioty wchodzące w skład jego grupy kapitałowej – „w przypadku ich zbycia na rzecz PERN i Gaz System”.

Jak podkreślił PKN Orlen, „model transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane”. „Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów administracyjnych, jeśli takie będą wymagane” – zaznaczył płocki koncern.
PKN Orlen nadmienił, że „zgodnie z założeniami stron, celem transakcji jest nawiązanie partnerstwa biznesowego w obszarze infrastruktury przesyłowo-magazynowej i realizowanych projektów kawernowych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego państwa i realizacji celów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z listopada 2017 r.
Jak podał płocki koncern, „umowa o ochronie informacji nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji”. Spółka zapowiedziała jednocześnie, że będzie informowała „o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem transakcji w odrębnych raportach”.
Przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, a następnie przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec listopada 2017 r. dokument – Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym zawiera plan działań obejmujący spółki Skarbu Państwa lub z jego udziałem, a dotyczący budowy nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury właścicielskiej w krajowym segmencie naftowym.
Dokument zakłada m.in., że to operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System będzie podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej przez zakup akcji IKS „Solino” i udziałów w KS „Lubień” – oba te podmioty należą do PKN Orlen. Gaz-System ma też współpracować z PERN w celu realizacji wieloletniej strategii rozwoju infrastruktury w sektorze naftowym.
Zgodnie z rządową polityką, PERN ma m.in. zakupić aktywa należące do spółek grupy kapitałowej PKN Orlen, w tym rurociągi relacji: Żółwieniec – Podziemny Magazyn Ropy i Paliw (PMRiP) w miejscowości Góra oraz PMRiP – Wielowieś, a także projekty inwestycyjne mające na celu dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach – w zakresie rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazę paliwową w Mościskach.
W marcu tego roku PKN Orlen i PERN zawarły porozumienia dotyczące realizacji Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Obie spółki uzgodniły m.in. modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy PMRiP w Górze, należącymi do IKS „Solino” a rafinerią w Płocku.
Jedno z zawartych z PKN Orlen porozumień zakłada budowę przez PERN ok. 100 km rurociągu produktowego, na trasie między bazą paliwową w Boronowie, a terminalem paliw w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską – baza w Boronowie należy do PERN, natomiast terminal produktowy w Trzebini do PKN Orlen.
PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych w Europie. PERN to z kolei spółka zarządzająca na terenie kraju transportem rurociągowym i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.
PMRiP w Górze to strategiczny, największy tego typu obiekt w Polsce, posiadający 12 kawern, z których w siedmiu o łącznej pojemności 4 mln 250 tys. metrów sześc. składowana jest ropa naftowa, natomiast w 5 – o pojemności 1,8 mln metrów sześc. – paliwa. Magazynem zarządza spółka IKS „Solino” z grupy płockiego koncernu, będąca zarazem krajowym liderem w produkcji solanki – ok. 9 mln metrów sześc. rocznie, która dostarczana jest do zakładów branży sodowej i chemicznej, a także do uzdrowiska Inowrocław.>>> Czytaj też: Najwięcej na zerwaniu porozumienia nuklearnego zyskają amerykańskie firmy?

Komentarze są wyłączone.