Od kilku lat liczba…

Od kilku lat liczba przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej spada. Podczas gdy w latach 2011-2012 odnotowywano znacznie ponad 17 tysięcy takich przypadków rocznie, w 2016 liczba takich zdarzeń była prawie trzy razy mniejsza, bo wyniosła niespełna 6 tysięcy – wynika z danych zebranych przez sygnatariuszy Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury. Mimo to, koszty, jakie w 2016 z tego tytułu poniosły trzy branże, sięgnęły 20 mln zł. Istotny wpływ na mniejszą skalę tego typu incydentów może mieć także poprawa sytuacji gospodarczej w kraju. W latach 2011-2013 stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 12-14 %, podczas gdy obecnie jest najniższa od lat. Nastąpił też wzrost dochodów polskiego społeczeństwa. Może to powodować, że zmniejsza się grupa osób zajmujących się kradzieżą kabli.
#kolej #telekomunikacja #energetyka #kradziez #polska #gospodarka #

Komentarze są wyłączone.