Normy dla paliw stałych do końca roku? „Jesteśmy na ostatniej prostej”

psav zdjęcie główneW poniedziałek Woźny poinformował, że Komisja Europejska notyfikowała projekt ustawy ws. norm jakości dla paliw stałych, która m.in. zakaże sprzedaży detalicznej mułów i flotokoncentratów. 15 czerwca upłynął bowiem – wynikający z przepisów prawa unijnego – trzymiesięczny termin notyfikacji przepisów nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Woźny mówił wówczas, że po notyfikacji projektu przez KE, „jesteśmy na ostatniej prostej do tego, aby wprowadzić ustawowe regulacje dotyczące norm jakości paliw stałych, które będą miały istotny wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce”.
W czwartek PAP zapytała pełnomocnika o perspektywę wejścia w życie tych regulacji. „Naszą ambicją jest to, aby te przepisy – zarówno ustawa, jak i rozporządzenie (szczegółowo określające normy – PAP) obowiązywały do końca tego roku. Im wcześniej będą obowiązywały, tym lepiej” – podkreślił Woźny.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 25 kwietnia br.; zakończenie procesu notyfikacji projektu umożliwia kontynuację prac nad nim w parlamencie. „Zostało nam tylko drugie i trzecie czytanie (projektu ustawy – PAP), to jest zasadniczo można powiedzieć już formalność, bo prace w komisji zostały zakończone” – przypomniał.
„Mam nadzieję, że na lipcowym posiedzeniu ustawa zostanie przyjęta i potem podpisana przez prezydenta. Wówczas musimy rozpocząć prace nad rozporządzeniem wykonawczym. I niestety rozporządzenie wykonawcze również będziemy musieli notyfikować w Komisji Europejskiej. Ale cały czas mamy szanse, aby zdążyć do końca tego roku” – zastrzegł.
Pełnomocnik przypomniał, że projekt rozporządzenia jest przygotowany, natomiast „wymaga formalnego przepracowania przez Radę Ministrów”. „Myślę, że ten rok – to jest nasza ambicja – aby do końca tego roku te przepisy obowiązywały” – powtórzył.
W poniedziałek Woźny akcentował, że skutecznie przeprowadzona notyfikacja ustawy to ważny krok na drodze do realizacji rządowego programu Czyste Powietrze, przyjętego przez Radę Ministrów w pierwszej połowie ub. roku.
Zakończenie prac parlamentarnych nad projektem ustawy będzie oznaczało ustanowienie jednego z trzech najważniejszych filarów programu.
Dwa pozostałe to określenie standardów emisyjnych dla kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (rozporządzenie zostało wydane w ub. roku) oraz ustanowienie programu osłonowego dla mniej zamożnych Polaków mieszkających na terenie polskich miast umieszczonych przez Światową Organizację Zdrowia na liście 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie – wskazał pełnomocnik.
Prócz określenia kluczowych dla poprawy jakości powietrza w Polsce regulacji, jak zakaz sprzedaży najbardziej szkodliwych paliw w postaci mułów i flotokoncentratów, ustawa wprowadzi wymóg świadectw jakości węgla, które na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla dostając w ten sposób informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw.
Szczegółowe wymagania jakościowe dotyczące paliw wprowadzanych na rynek, w tym również wymagania dotyczące maksymalnego poziomu zasiarczenia węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych, określone zostaną w rozporządzeniu ministra energii, które wydane zostanie po uchwaleniu ustawy przez Sejm.
W trakcie procesu notyfikacyjnego projektu ustawy ws. norm jakości dla paliw stałych Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie nie zgłosiły uwag do projektu tej ustawy.>>> Czytaj też: Dostawy gazu z Kataru sprzeczne z przepisami UE? KE wszczyna dochodzenie

Komentarze są wyłączone.