Drony zmierzą ilość węgla na składowiskach

psav zdjęcie główneDofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt AutoInvent służy wdrożeniu innowacyjnego systemu automatycznego zbierania i analizy danych przestrzennych, gdzie proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk węgla zostanie w pełni zautomatyzowany, a potrzebne dane będą dostępne w krótkim czasie.
„W ramach projektu powstanie kompletny system automatycznie dostarczający raporty o ilości węgla na składowisku do kilku godzin od wydania zlecenia przygotowania raportu” – wyjaśniła dyrektor badań i rozwoju w spółce JSW Innowacje, dr Agnieszka Hankus-Kubica.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawienie dokładności i jakości danych pozyskiwanych podczas pomiarów oraz skrócenie czasu – zarówno samego pomiaru, jak i późniejszych obliczeń i przygotowania raportu z inwentaryzacji składu. Szybciej i dokładniej ma być właśnie dzięki pomiarom z powietrza, przy zastosowaniu platform bezzałogowych. Natomiast za sprawą automatyzacji procesu przetwarzania danych i tworzenia raportu krócej potrwają obliczenia.
Dron dokonujący pomiarów ma startować automatycznie. Jego lądowisko będzie samoczynnie zamykane kopułą, otwieraną wyłącznie przed startem i lądowaniem. Wewnątrz takiej stacji znajdzie się system automatycznego ładowania baterii drona oraz klimatyzacja, zapewniająca stałą temperaturę i wilgotność – odpowiednią dla przechowywania czułych urządzeń pomiarowych i elektronicznych.
Dokładny wyniku inwentaryzacji ma zapewnić innowacyjna metoda pomiarowa. Pomiar nastąpi poprzez integrację danych fotogrametrycznych, czyli odpowiednio przetworzonych zdjęć z kamer o wysokiej rozdzielczości oraz skanowania laserowego, umożliwiającego cyfrowe odzwierciedlenie rzeczywistości w postaci chmury punktów.
Ponadto możliwe będzie określanie pozycji drona z dokładnością kilku centymetrów – dzięki połączeniu technologii różnicowej nawigacji satelitarnej GNSS RTN z tachimetrycznym pozycjonowaniem laserowym. Obliczenie i opracowywanie raportu nastąpi automatycznie po powrocie drona do stacji-lądowiska. Zebrane dane trafią do serwerów wyposażonych w oprogramowanie do przetwarzania i analizy tych informacji.
Badania i testy systemu będą prowadzone na terenie tworzonego przez JSW Innowacje Narodowego Obszaru Testowego Technologii Autonomicznych, który zostanie wyznaczony w ramach rewitalizacji wybranej kopalni spółki. Możliwość wykonywania automatycznych lotów będzie wynikiem współpracy spółki z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej – JSW Innowacje współpracuje już z tymi instytucjami w projekcie, służącym opracowaniu pierwszego na świecie systemu automatycznej rezerwacji przestrzeni powietrznej do wykonywania autonomicznych lotów dronów, w ramach europejskiego programu U-Space.
Realizatorzy projektu planują pierwsze próby systemu pilotażowego na czerwiec tego roku. Projekt AutoInvent ma zakończyć się wdrożeniem kompletnego systemu automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych. Prezes JSW Daniel Ozon ma nadzieję, że w przyszłości z rozwiązań wypracowanych przez JSW Innowacje skorzystają także inne spółki sektora wydobywczego. Projekt uzyskał unijne dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”.>>> Czytaj też: Będzie większe wsparcie dla elektrowni wodnych. Ustawa o OZE do zmiany

Komentarze są wyłączone.