1. Kolejny (343) raport TEPCO…

1. Kolejny (343) raport TEPCO na temat przechowywania materiałów promieniotwórczych oraz radioaktywnej wody w elektrowni jądrowej Fukushima. Kliknij tutaj
2. TEPCO zajmuje się oceną dawek promieniowania jonizującego pochodzenia wewnętrznego oraz zewnętrznego, przyjętych przez różnych pracowników elektrowni jądrowej Fukushima. Wykaz tychże dawek znajduje się w poniższym raporcie. Kliknij tutaj
3. Szwajcarski dozór jądrowy zezwolił na restart elektrowni jądrowej Beznau – 1.
Podczas testów zbiornika ciśnieniowego reaktora dowiedziono, że nie uległ on żadnym uszkodzeniom, które w przyszłości mogłyby spowodować jego poważną awarię.
Beznau – 1 jest reaktorem PWR o mocy 365 MWe, który pracuje od 1969 roku.
4. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej udostępniła studentom z Kenii, Tanzanii, Tunezji oraz Południowej Afryki dostęp do reaktora badawczego w Maroko po przez internet. Będą oni mieli dostęp do eksperymentów powiązanych z fizyką reaktorową.
5. Rosjanie podłączyli do sieci pierwszy WWER – 1200 w Leningradzkiej elektrowni jądrowej. Operacja włączania bloku do sieci trwała od 8 grudnia, czyli od momentu załadowania pierwszego paliwa do rdzenia reaktora.
Jest to drugi reaktor WWER – 1200 podłączony do sieci.
#ejdlakazdego

Komentarze są wyłączone.